Μύκονος - Ιστορικές Φωτογραφίες

Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος Φωτογραφίες
Μύκονος -  Ιστορικές Φωτογραφίες
Μύκονος -  Ιστορικές Φωτογραφίες
Μύκονος -  Ιστορικές Φωτογραφίες
Μύκονος -  Ιστορικές Φωτογραφίες

ΜΥΚΟΝΟΣ 1908

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ JEAN HATZFELD

Οι ιστορικές φωτογραφίες της Μυκόνου, είναι από το θαυμάσιο λέυκωμα " Η Μύκονος και η Δήλος στην Αυγή του 20ου αιώνα" από τις εκδόσεις Μ.ΤΟΥΜΠΗ.

Η ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ